EFFE LABEL 2019 - 2021

                                                                                              

Фестивалът "ПАНАИР НА КУКЛИТЕ" за втори пореден път бе отличен от Международното жури на платформата EFFE - Europe for Festivals, Festivals for Europe със знака EFFE LABEL.

EFFE е Mеждународна платформа, инициирана от Европейската фестивална асоциация, подкрепяща фестивали, отстояващи качеството на художествения продукт и имащи значително влияние на местно, национално и международно ниво. 

Отличието EFFE LABEL е признание, че "ПАНАИР НА КУКЛИТЕ" се нарежда сред най-добрите фестивали и чрез своята мисия спомага за утвърждаване на eвропейските културни ценности.