Технически екип

Помощник-режисьори
Николай Андреков
    Красимира Железарова
Елизабет Забунова
Николай Андреков Красимира Железарова Елизабет Забунова

Сценично обслужване
 
Милко Витски
   Огнемир Цветков
Борислав Розев
    
Светослав Линков
Камен Ръсовски
Димитър Липов
Милко Витски Огнемир Цветков Борислав Розев   Светослав Линков                 
 

Художествено осветление
Петър Дженов
    Ангел Велев
    Александър Андонов
    
Петър Дженов  

Аудиовизуална техника
Красимир Златев
Виктор Колев
Марио Бойков
Красимир Златев Виктор Колев Марио Бойков