Приказки от телефона

Скъпи приятели, водени от желанието си да продължим да бъдем заедно в този труден за всички период, това може да се случи единствено във виртуалното пространство! Във времето, когато не можем всички да се забавляваме на нашата сцена, предлагаме това да стане на нашата фейсбук страница. Затова ви отправяме едно приказно предизвикателство:
Представете ни приказка,  която харесвате или ви е любима, снимайте вашето артистично изпълнение с телефона и ни го изпратете на имейл: skt.predizvikatelstvo@gmail.com    А ние ще ви представим както подобава на един истински артист на нашата фейсбук страница.  Моля, за по-добра картина, снимайте вашите клипове хоризонтално!

ВАЖНО!!! Скъпи родители, с изпращането на  видеа и снимки на вашите деца, вие давате съгласието си те да бъдат публикувани на сайта и фейсбук страницата на Столичен куклен театър! Моля, изтеглете декларацията за съгласие от бутона по-долу, запознайте се с нея и ни я изпратете заедно с артистичните изяви на вашите деца! Благодарим ви! 

ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ

 
ПОЛИТИКА НА СТОЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР ПРИ ИЗПОЛЗВАТЕО НА ВИЗУАЛНИ СРЕДСТВА, ФОТОГРАФИИ И ВИДЕО МАТЕРИАЛИ НА ЗРИТЕЛИ И ПУБЛИЧНА АУДИТОРИЯ, УЧАСТВАЩИ В СЪБИТИЯ И ИНИЦИАТИВИ НА ТЕАТЪРА
 
Всеки има отговорността да защитава децата от всички форми на злоупотреба, пренебрегване, експлоатация, насилие и дискриминация. При използването на визуални средства, Столичен куклен театър се ръководи от принципа за уважаение достойнството при изобразяването на деца, семейства и общности. Столичен куклен театър подкрепя Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето, която приема като първостепенно съображение най-доброто осигуряване интересите на детето (Чл. 3), заявява, че всяко дете има право на личен живот (Чл. 16) и защита от всички форми на експлоатация (Чл. 36).  В тази връзка ние:
• Използваме снимки на деца и родители, които са участници в наши събития и инициативи, само с тяхно разрешение и с цел да представим атмосферата и замисъла на събитието 
• Поддържаме стандарти по отношение на стила и благоприличието, отговарящи на нашите ценности и на ценностите на хората, които ни подкрепят 
• Не използваме изображения, които са еротични, порнографски или неприлични.
• Не използваме изображения на мъртви или голи тела 
• Не използваме безпричинно изображения на изключително страдание.
• Не обработваме изображенията по начин, който подвеждащо изкривява реалната ситуация. 
• При видео-монтаж не изкривяваме подвеждащо реалната ситуация.