Маркетинг, организация и реклама

Албена Халачева
Ръководител маркетинг и реклама
Т: 02 981 71 61
Е-mail: marketing@sofiapuppet.com
 
Николай Каров
Художник реклама

Надя Тошева

Инспектор салон

Маргарита Друмева
Инспектор салон

Стефана Филиданова
Касиер-организатор

Богдана Виденова
Касиер-организатор

Надя Пирбазари
Касиер-организатор