Маркетинг, организация и реклама

Албена Халачева
Ръководител маркетинг и реклама
Т: 02 981 71 61
Е-mail: marketing@sofiapuppet.com