Ателиета


Художествено ателие
Ива Гикова - Ръководител постановъчно производство
Андрей Хамбарски - Конструктор кукли
Ани Ганчева-Кръстева - Художник изпълнител макети
Ваня Божева - Художник изпълнител кукли
​Диана Тодорова - Художник проектант кукли
Катя Петрова - Шивач кукли, костюми, декор и сценично облекло
Петя Димитрова - Художник изпълнител кукли
Станислава Маркова - Художник изпълнител кукли
Янислав Буковски - Дърводелско ателие