Администрация

Наталия Атанасова
Артистичен секретар
Т:02 980 88 02
М: 0878734673
fest@sofiapuppet.com

Диана Милова

Управление на човешките ресурси
Т: 02 980 88 02
Е-mail: hr@sofiapuppet.com