"ПАНАИР НА КУКЛИТЕ" беше отличен със знка EFFE LABEL 2017-2018

"ПАНАИР НА КУКЛИТЕ" беше отличен със знка EFFE LABEL 2017-2018

Международният фестивал за уличен и куклен театър "ПАНАИР НА КУКЛИТЕ" беше отличен от Международното жури на платформата EFFE - Europe for Festivals, Festivals for Europe със знака EFFE LABEL 2017-2018!
 
EFFE е Mеждународна платформа, инициирана от Асоциацията на европейските фестивали. Тя се състои от фестивали, отстояващи качеството на художествения продукт и имащи значително влияние на местно, национално и международно ниво. 

Отличаването с EFFE LABEL е признание, че "ПАНАИР НА КУКЛИТЕ" се нарежда сред най-добрите европейски фестивали и чрез своята мисия спомага за утвърждаване на eвропейските културни ценности! 
Всички новини